Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Κυκλοφορεί 
Η ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΒΟΝΩΡΤΑΣ
μέ ένα αφιέρωμα 
στόν Γιάννη Κουλοτούρο πού έφυγε νωρίς από κοντά μας
(1950-2018)
Αιωνία του ή Μνήμη 

www.kravara.gr